Podmínky ochrany osobních údajů

 
Údaje o naší společnosti(obchodní firma, adresa, atd.) jsou Vám poskytnuty zvlášť v okamžiku získání Vašich osobních údajů (či pro účely potvrzení tohoto získání), například v přípapě registrací, objednávky či odesláním formuláře zároveň berete na vědomí a souhlasíte s tím že budeme  zpracovávat Vaše osobní údaje.
 
Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) v souvislosti s poskytováním našich služeb.
 
Vaše údaje můžeme shromažďovat automaticky, obvykle pokud:
·           navštívíte prodejnu Zbraně Šubrt v Českých Budějovicích.
·           navštívíte akci pořádanou šubrt s.r.o. 
·           s námi komunikujete (např. prostřednictvím emailu nebo platforem sociálních medií);
·           používáte naše touchpointy (např. prostřednictvím sledovacích mechanizmů nebo na webových stránkách)
·           umístíte na platformy sociálních medií, která sledujeme, veřejné příspěvky (např. abychom porozuměli názorům veřejnosti nebo abychom odpověděli na dotazy týkající se našich produktů).
Údaje o Vás můžeme automaticky shromažďovat také za použití souborů cookies a dalších obdobných sledovacích technologií
 
Můžeme o Vás shromažďovat různé druhy údajů:
·           údaje nutné pro plnění Vašich objednávek;
·           údaje nutné k poskytování záručních služeb;
·           údaje, které nám poskytnete ve formulářích;
·           údaje o Vašich návštěvách našich prodejních míst ;
·           údaje, které nám poskytnete při telefonátech;
·           údaje o Vašich preferencích a zájmech;
·           údaje nutné k ověření Vašeho věku.
 
Údaje, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:
·           podrobností o Vašich návštěvách nebo telefonátech;
·           četnosti Vašich návštěv našich prodejen, které navštěvujete,  jakož i Vašich nákupů v těchto prostorách;
·          stránky, které navštívíte, stránka, z níž jste přišli, stránka, na kterou odcházíte, vyhledávaná slova a slovní spojení nebo odkazy v rámci webu, na které kliknete); 
·           Vašeho zařízení (jako je například vaše IP adresa nebo unikátní identifikátor zařízení, data o poloze, podrobnosti o souborech cookies, které jsme případně na Vašem zařízení uložili).
 
S přihlédnutím ke shora uvedenému zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:
·           plnění právních povinností, například ověřování Vašeho věku a statusu jako uživatele výrobků
·           prodej našich produktů, včetně plnění Vašich objednávek a zpracování Vašich plateb
·           poskytování služeb souvisejících s prodejem, včetně vyřizování Vašich dotazů a žádostí, a poskytování záručních služeb 
·           marketing našich produktů (v rozsahu povoleném zákonem), včetně správy věrnostních programů, vylepšování produktů, průzkumu trhu, vývoje marketingových strategií, správy marketingových kampaní a personalizace Vašich zkušeností.
·          ·           na obchodní analytiku a vylepšení, včetně zlepšování nabídky produktů, prodejen, jakož i údajů, které poskytujeme našim zákazníkům
·           na jiné účely, o nichž Vás budeme informovat, nebo které budou zřejmé z kontextu, a to v okamžiku prvního shromáždění údajů o Vás
 
Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti je některý z následujících důvodů:
·           plnění právní povinnosti, jíž jsme vázáni;
·           plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;
·           oprávněný obchodní zájem, který není převážen Vaším zájmem na ochraně osobních údajů;
·           v případě, že není použitelný ani jeden z předcházejících dvou důvodů, pak na základě Vašeho souhlasu.
 
Pro tyto účely evidujeme:
-          Jméno a příjmení zákazníka
-          Zbrojní průkaz zákazníka (je-li k dispozici)
- číslo průkazu
- platnost průkazu
- datum narození majitele průkazu
-          Telefonický a e-mailový kontakt
-          Adresu bydliště
 
Výše uvedené údaje zůstávají v naší evidenci po dobu max. 5 let, případně do vymazání na základě vaší žádosti.
 
Máte právo na výpis evidovaných údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.
Veškeré požadavky ohledně Vašich osobních údajů můžete směřovat na emailovou adresu: zbrane@subrt.cz
 
Správcem osobních údajů je Šubrt s.r.o., Kněžskodvorská 2558, 370 21 Č. Budějovice, IČO: 25162462
 
Kontaktní údaje na osoby odpovědné za ochranu osobních údajů jsou: zbrane@subrt.cz, tel.: +420 387 319 348. p. František Šubrt